Servis

Servis

Pranë kompanisë tonë do të gjeni servis të garantuar për të tëra veglat e punës profesionale me pjesë origjinale. Shërbim serioz dhe i shpejtë. Tekniket tanë të kualifikuar të servisit riparojnë dhe kontrollojnë të gjitha veglat shpejtë dhe saktë. Veglat e sjella në servis  pasi konstatohet difekti lajmërohet klienti për shumën dhe difektin e makinerisë.